Cập nhật tình hình Covid-19 tại Đà Nẵng ngày 1-9

.
.
.
.