Đà Nẵng khôi phục một số hoạt động vận tải hành khách

ĐNO - Chiều 7-9, Sở Giao thông vận tải ban hành công văn về việc khôi phục hoạt động một số loại hình vận tải hành khách trên địa bàn thành phố.

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.