Khôi phục hoạt động vận tải hành khách đi và đến Đà Nẵng

ĐNO - Các phương tiện ô-tô, tàu hoả, máy bay, phương tiện giao thông đường thủy được phép vận tải hành khách đi và đến thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ hôm nay (7-9).

Đồ họa: THANH HUYỀN

 

 

;
;
.
.
.
.