Cần cứu trợ gì cho người dân vùng lũ?

ĐNO - Người dân cả nước chung tay cứu trợ, tiếp thêm từ vật chất đến tinh thần để những người dân vùng lũ vượt qua cảnh khốn khó. 

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.L

 

 
;
;
.
.
.
.