Một số nhiệm vụ ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế

ĐNO - Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021 - 2025 được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở y tế khác có hoạt động xét nghiệm vi sinh, hoạt động phát sinh chất thải lây nhiễm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý chất thải y tế.

Sau đây là một số nhiệm vụ và các tình huống sự cố môi trường do chất thải y tế.

chat thai y te.jpg

Đồ họa: MAI ANH - H.L 

;
;
.
.
.
.