Những điều cần biết về ứng phó thiên tai

ĐNO - Thiên tai xảy ra hàng năm ở Việt Nam nhất là ở các vùng miền trung và miền bắc Việt Nam. Vì vậy người dân cần nắm vững những nguy cơ và những điều cần làm để kịp thời ứng phó.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - PT

;
;
.
.
.
.