10 quyền lợi dành riêng cho lao động nữ

ĐNO - Là một nước có tỷ lệ lao động nữ cao, tuy nhiên, khác với nam giới, lao động nữ phải đảm nhiệm nhiều vai trò: vừa là lao động, vừa là vợ, là mẹ, có nghĩa vụ, bổn phận chăm sóc gia đình. Vì vậy, pháp luật Việt Nam đã dành những chính sách pháp luật áp dụng đối với phụ nữ quy định tập trung tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật lao động mới nhất, Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH, Nghị định 85/2015/NĐ-CP... Sau đây là 10 quyền lợi dành riêng cho lao động nữ hiện đang được áp dụng. 

 

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.