7 quyền lợi của giáo viên các cấp

ĐNO - Ngày 20-11 hằng năm là Ngày nhà giáo Việt Nam, là dịp để tôn vinh thầy, cô giáo - những người đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của giáo viên nói riêng, hoạt động giáo dục nói chung. Sau đây là 7 quyền của giáo viên các cấp.

Đồ họa: MAI ANH - B.T 

;
;
.
.
.
.