Đối tượng nào bị cấm thành lập doanh nghiệp từ năm 2021?

ĐNO - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17-6-2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Luật này có nhiều điểm mới đáng chú ý, một trong số đó là quy định về việc thành lập doanh nghiệp. Sau đây là 11 đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp từ 2021 theo quy định của luật này.

Đồ họa: MAI ANH - B.T 

;
;
.
.
.
.