Một số giải pháp bảo đảm nguồn nước sạch

ĐNO - Hiện nay thực trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước đang ở mức báo động. Nước ngọt để sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt của con người ngày một cạn kiệt. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch không bị ô nhiễm là yêu cầu bức thiết.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - BT

;
;
.
.
.
.