Tỷ lệ kháng thuốc ở Việt Nam ở mức cao

ĐNO - Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc được phát động từ ngày 18-11 đến 24-11-2020 với thông điệp “Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta” do Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước cùng chung tay phòng chống kháng thuốc.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.