8 điểm mới nổi bật trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ĐNO - Luật Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2020, chính thức có hiệu lực vào 1-1-2022 với những sửa đổi quan trọng để bảo vệ tốt hơn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

Dưới đây là 8 điểm mới nổi bật tại Luật này:

Đồ họa: MAI ANH - B.T 

;
;
.
.
.
.