Kiểm điểm đảng viên cuối năm theo tiêu chí nào?

ĐNO - Dịp cuối năm, mỗi đảng viên đều thực hiện kiểm điểm để tự nhìn nhận lại thiếu sót của bản thân trong năm nhằm tự hoàn thiện mình. Vậy đảng viên kiểm điểm theo những nội dung nào?

Đồ họa: MAI ANH - B.T 

;
;
.
.
.
.