Ngày 17-12-2020, Việt Nam tiêm mũi vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho người tình nguyện

ĐNO - Ngày 17-12-2020, Việt Nam sẽ tiêm mũi vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.