Những lợi ích của rau và trái cây

ĐNO - Năm Quốc tế về rau và trái cây 2021 đã được công bố tại khóa họp thứ 74 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, dành để nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của rau và trái cây đối với dinh dưỡng con người, an ninh lương thực và sức khỏe.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.