Quy định mới về sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ từ ngày 11-1-2021

ĐNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, người dân, doanh nghiệp được sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định từ 11-1-2021.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.