Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020

ĐNO - Ngày 29-12, Cục Thống kê thành phố tổ chức họp báo công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020. Cục Thống kê thành phố nhận định tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 chịu tác động mạnh của Covid-19, thiên tai... nhưng một số ngành kinh tế vẫn có điểm sáng. Cụ thể, khu vực dịch vụ có hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông tăng 5,24%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,35%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 18,33%. Khu vực công nghiệp có ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 44,57%; sản xuất phương tiện vận tải khác (trừ ô-tô và xe có động cơ) tăng 17,64%...

Sau đây là tổng quan tình hình kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIỆU TÙNG (Nguồn đồ họa: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

;
;
.
.
.
.