Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vắc-xin ngừa Covid-19 từ ngày 10-12

ĐNO - Đến thời điểm này, các nhà sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 trong nước đang đẩy nhanh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng. Từ ngày 10-12 tới đây, Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vắc-xin ngừa Covid-19.

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.