6 thay đổi về lương tối thiểu của người lao động từ năm 2021

ĐNO - Năm 2021 nhiều chính sách mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được triển khai. Trong đó phải kể đến 6 thay đổi về lương tối thiểu của đối tượng này.

 

Đồ hoạ: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.