Các mức hưởng lương hưu từ năm 2021

ĐNO - Kể từ ngày 1-1-2021, mức hưởng lương hưu sẽ được điều chỉnh theo tuổi hưởng lương hưu tương ứng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi. Người lao động đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ (làm việc trong điều kiện bình thường) khi nghỉ hưu mà có đủ số năm đóng BHXH thì sẽ được hưởng lương hưu.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.