Một số điểm đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động

ĐNO - Bộ luật Lao động 2019 hiệu lực từ ngày 1-1-2021 có nhiều nội dung mới đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động. 

Đồ họa: MAI ANH - B.T 

;
;
.
.
.
.