Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 1-2021

ĐNO - Tháng đầu tiên của năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như: tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; không phải thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm...

 

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.