Quy định mới về chính sách Bảo hiểm y tế từ năm 2021

ĐNO - Năm 2021, nhiều chính sách mới về Bảo hiểm y tế có lợi cho người dân được triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là việc thông tuyến điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.