Việt Nam đặt mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021

ĐNO - Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được thông qua ngày 11-11-2020 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6% và lạm phát khoảng 4%.

Đồ họa: THANH HUYỀN-B.T

;
;
.
.
.
.