11 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắcxin phòng COVID-19 tại Việt Nam

ĐNO - Các nhóm đối tượng tiêm vắcxin Covid-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vắcxin cung cấp hạn chế tại Việt Nam. 

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.