Hãy hợp tác khai báo y tế

ĐNO - Mọi người hãy cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình, tích cực báo tin để giúp Việt Nam đón Tết an toàn.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.