8 giải pháp ứng phó Covid-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh

ĐNO - Hiện một số bệnh viện cả tuyến Trung ương và địa phương đã có tình trạng lây nhiễm chéo Covid-19 giữa người bệnh và nhân viên y tế. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch.

 

Đồ hoạ: THANH HUYỀN - HN

;
;
.
.
.
.