Các biện pháp giúp trẻ không bị stress trong tình hình Covid-19

ĐNO - Để phòng, chống Covid-19, trẻ em phải nghỉ học và không được ra khỏi nhà vui chơi để bảo đảm an toàn. Trong thời gian khó khăn này, trẻ rất cần sự quan tâm hơn nữa từ người lớn.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.