Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6-2021

ĐNO - Từ tháng 6, nhiều chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực như: Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; nhiều mức phạt mới với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo; điều kiện được công nhận văn bằng do nước ngoài cấp; thành lập trung tâm dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng...

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.