Quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung trong phòng, chống Covid-19

ĐNO - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ra công điện về thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung 21 ngày phòng, chống dịch Covid-19. Đáng lưu ý, người kết thúc cách ly tập trung phải được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

 

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.