Quyền bầu cử của các cử tri

ĐNO - Công dân nước Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử, đều có quyền bầu cử. Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.

 

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.