Các chính sách với người cao tuổi từ 1-7-2021

ĐNO - Từ ngày 1-7-2021, khi Nghị định 20/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hưởng trợ cấp với mức chuẩn mới từ 360.000 đồng/tháng.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.