Chi phí cách ly y tế tập trung

ĐNO - Từ ngày 3-6, UBND thành phố quy định, tất cả các trường hợp đi, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí liên quan. Vậy hiện nay, người đi cách ly y tế tập trung phải trả chi phí như thế nào?

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.