Chung tay đóng góp Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

ĐNO - Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 vừa được Chính phủ thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp của xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước về các hoạt động liên quan đến vắc-xin phòng dịch. 

 Đồ họa: MAI ANH -H.N

;
;
.
.
.
.