Mục tiêu và nhiệm vụ của chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an" trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đến năm 2025, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.