Những điều cần biết trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

ĐNO - Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đối với người đi tiêm chủng, nên tìm hiểu những điều cần biết trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

 
Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N
;
;
.
.
.
.