Quy định về nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

ĐNO - Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn bảo đảm… có thể về hưu sớm mà vẫn được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp. Vậy chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 của người lao động được quy định như thế nào?

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.