Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT

ĐNO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1537/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ Bảo hiểm y tế. Người tham gia cần quan tâm để bảo đảm quyền lợi trong bối cảnh hiện nay. 

xetnghiemcovid-19.jpg

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.