5 loại vắc-xin Covid-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam

ĐNO - Theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới và các nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc..., vắc-xin trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng trên người với 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 là giai đoạn quan trọng nhất.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.