Các cơ sở được phép xét nghiệm Covid-19 và công bố kết quả tại Đà Nẵng

ĐNO - Để thuận tiện cho các doanh nghiệp và cá nhân phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 nhằm bảo đảm điều kiện ra, vào các chốt kiểm soát cũng như các nhu cầu cần thiết khác, Sở Y tế thành phố cung cấp thông tin một số cơ sở y tế trên địa bàn có thẩm quyền trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19. Cụ thể như sau:

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.