Danh mục hàng hóa thiết yếu được kinh doanh trên địa bàn thành phố

ĐNO - Sở Công thương thành phố vừa ban hành công văn hướng dẫn danh mục hàng hóa thiết yếu được kinh doanh trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay.

 

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.