Điểm mới trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

ĐNO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021 có nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi.  

Đồ họa: THANH HUYỀN - HN

;
;
.
.
.
.