Kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2021

ĐNO - Mặc dù đối mặt với làn sóng Covid-19 mới với nguy cơ lây lan nhanh và phức tạp, nhưng thành phố vẫn đạt được một số kết quả đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm. 

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.