Những lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

ĐNO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Trong đó, có các quy định về quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.