Những thay đổi lớn về đăng ký hộ khẩu, tạm trú từ 1-7-2021

ĐNO - Luật cư trú 2020 chính thức có hiệu lực ngày 1-7-2021, trong đó có các điểm mới đáng chú ý về đăng ký thường trú (đăng ký hộ khẩu), tạm trú.

Đồ họa: THANH HUYỀN- H.N

;
;
.
.
.
.