Thí điểm cách ly F1 tại nhà

ĐNO - Bộ Y tế mới đây ban hành Công văn số 5599/BYT-MT hướng dẫn việc thí điểm cách ly F1 tại nhà. Dưới đây là thông tin chi tiết. 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.