20 bệnh nền làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng khi mắc Covid-19

ĐNO - Tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT ban hành ngày 21-8-2021, Bộ Y tế công bố nhóm các đối tượng nguy cơ cao bị trở nặng khi nhiễm Covid-19.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.