Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chí mới xác định ca mắc Covid-19

ĐNO - Tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT được ban hành ngày 30-7-2021 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết cách xác định các trường hợp F0, F1 và F2 trong bối cảnh mới.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.