Bộ Y tế phân loại 4 mức nguy cơ ở người nhiễm SARS-CoV-2

ĐNO - Bộ Y tế có Quyết định số 3646/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 tiêu chí gồm nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.