Cách ly tập trung 7 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19

ĐNO - Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 6288/BYT-MT, hướng dẫn một số nội dung về cách ly y tế đối với người được phép nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.